Znak towarowy

ZNAK TOWAROWY

Zarejestruj, ochroń logo firmy, lub nazwę słowną na oznaczenie swoich produktów i usług. Znaki towarowe są jednym z najważniejszych składników majątkowych firmy oraz pomagają w jej identyfikacji na rynku.

Zarejestrujmy skutecznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium całej Unii Europejskiej.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne,  przestrzenne.
Przykłady znaków:

Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem, a więc jego właściciel (lub właściciele) uzyskuje ochronę prawną na towary i usługi oznaczane tym znakiem.

Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat z możliwością przedłużenia ochrony na kolejne okresy.

NARUSZENIA PRAW OCHRONNYCH

Po uzyskaniu ochrony należy monitorować czy konkurenci nie naruszają uzyskanych praw. W przypadku naruszeń należy podjąć niezbędne działania. Zajmiemy się tym profesjonalnie na życzenie klienta.