Kancelaria Patentowa Białystok

mgr inż. Paweł Miniuk

pawel@miniuk.pl | tel. 501 612425

Kancelaria Patentowa

mgr inż. Paweł Miniuk

pawel@miniuk.pl | tel. 501 612425

Parę słów o mnie

Paweł Miniuk mgr inż.

Rzecznik Patentowy – uprawnienia uzyskane w 1985r (wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym pod nr 2424).

Własną działalność gospodarczą rozpocząłem w 1993 roku.

W latach 2001-2005 byłem Pierwszym Dziekanem Okręgu Podlasko-Warmińskiego.

oferta

Kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z uzyskiwaniem praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.

Przygotowujemy pełną dokumentację zgłoszeniową w oparciu o dostarczone materiały. Następnie prowadzimy postępowanie do wydania decyzji. Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy nadzór nad udzielonym prawem wyłącznym.

W przypadku naruszeń praw wyłącznych prowadzimy postępowania o unieważnienie lub wygaszenia patentów oraz praw ochronnych na wzory użytkowe, znaki towarowe oraz na wzory przemysłowe. W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli praw wyłącznych oraz uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do zawarcia porozumienia między stronami.

Nasza misja

Moją misją jest zapewnienie kompleksowej ochrony Twoich pomysłów i innowacji. Dążę do tego, abyś mógł czuć się pewnie, wiedząc, że Twoje prawa są solidnie chronione i reprezentowane przez mnie jako wyspecjalizowanego rzecznika patentowego.

 

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa patentowego i ochrony własności intelektualnej.

Indywidualne podejście

Oferuję dedykowane podejście do każdego klienta, zapewniając najlepsze rezultaty.

Skuteczność

Zapewniam ścisłą współpracę z klientem w celu osiągnięcia najwyższej skuteczności w procesie ochrony patentowej.

Innowacyjne podejście

Stawiam na nowatorskie strategie ochrony praw własności intelektualnej, szukając rozwiązań dostosowanych do unikalnych potrzeb każdego klienta.

Ochrona patentu - prawo autorskie

Ochrona patentu oraz prawa autorskiego są kluczowymi kwestiami dla każdej firmy działającej na rynku. Biuro patentowe zajmuje się obsługą zgłoszeń oraz udzielaniem porad w zakresie własności przemysłowej. Nasza kancelaria prawno-patentowa oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie prawa ochronnego na znak towarowy, rejestrację znaku oraz na inne wzory. Współpracujemy z biurem patentowym RP, EOBIP, oraz urzędem Unii Europejskiej ds. oznaczeń geograficznych aby pomóc naszym klientom w zgłoszeniach znaku oraz innych sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej. Zapewniamy konsultacje oraz sprawdzanie zakresu ochrony oraz rozwiązania technicznego.

 

Masz jakieś pytania?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6 + 13 =