Wzory użytkowe

WZORY UŻYTKOWE BIAŁYSTOK

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z uzyskiwaniem praw wyłącznych na wzory użytkowe na terytorium Polski.

Kancelaria dokonuje zgłoszeń wzorów użytkowych w celu uzyskania ich rejestracji w wybranym systemie prawnym. Przygotowujemy pełną dokumentację zgłoszeniową w oparciu o dostarczone materiały. Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad udzielonym prawem wyłącznym.

Co może być wzorem użytkowym?

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Przykład wzoru użytkowego

Dokumentem potwierdzającym ochronę jest świadectwo ochronne.

Ochrona wzoru użytkowego trwa 10 lat pod warunkiem wnoszenia opłat ochronnych.

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej jest bardzo ważna dla własności przemysłowej i praw autorskich. W celu uzyskania patentu na wynalazek można skorzystać z usług urzędu patentowego, który ustali zakres i informacje dotyczące technologii. Kancelaria patentowa może również pomóc w rejestracji wzorów użytkowych oraz udzielić pomocy prawnej. Istnieje wiele biur i ośrodków, które zajmują się ochroną danych osobowych i udzielają informacji na temat praw własności przemysłowej.

W dziedzinie pomysłów i wynalazków warto skonsultować się z rzecznikiem patentowym w celu ustalenia najlepszych rozwiązań. Często warto skorzystać z porozumień międzynarodowych, takich jak WIPO czy EPO. Rejestracja patentu na wynalazek wymaga uzupełnienia formularzy oraz wpisu na listę RP.