Usługi patentowe

Zakres pomocy
 • prawo autorskie

 • nazwy handlowe

 • uczciwa konkurencja

 • znaki towarowe (firmowe)

 • wynalazki

 • wzory użytkowe

 • wzory przemysłowe

 • topografia układów scalonych

 • oznaczenia geograficzne

Rodzaje usług
 • opinie i porady, konsultacje

 • prowadzenie postępowania przed Urzędem Patent

 • unieważnienia patentów i praw ochronnych

 • udział w sprawach sądowych

 • badania zdolności i czystości patentowej

 • analiza stanu techniki

 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej

 • prezentacje, szkolenia