ISO

Certifikate No: PL111004-72360 ISO 9001 auditora wiodącego oraz auditora wewnętrznego Certyfikate No : PL010999-102 wg PN18001 wydane przez BSI.

Zajmuję się wdrażaniem i nadzorowaniem systemów zarządzania wg norm ISO 9001, 14001 oraz wg OHSAS 18001 i PN 18001.

Przeprowadzam audity wewnętrzne zgodnie z ISO 9011.

Zakres pomocy
  • systemy ISO 9001 i 14001

  • system OHSAS i PN 18001

  • bezpieczeństwo i higiena pracy

Rodzaje usług
  • wdrażanie i prowadzenie systemów zarządzania ISO

  • wdrażanie i prowadzenie systemu bhp

  • przeprowadzanie auditów wewnętrznych

  • kompleksowa obsługa z zakresu bhp, szkolenia