Szkolenia

Prezentacje, szkolenia z zakresu własności intelektualnej (prawo autorskie, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe) oraz szkolenia ze znajomości norm ISO 9001, 14001 oraz wg OHSAS 18001 i PN 18001.

Szkolenia okresowe bhp, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych.