Strona główna

Paweł Miniuk mgr inż.,

Rzecznik Patentowy RP – uprawnienia uzyskane w 1985r świad. nr 2790 (wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym pod nr 2424).

Własną działalność gospodarczą rozpocząłem w 1993 roku.

W latach 2001-2005 byłem Pierwszym Dziekanem Okręgu Podlasko-Warmińskiego, w kadencji 2006-2009 Sekretarzem Rady Okręgu.